ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH


TWOJA NIERUCHOMOŚĆ W DOBRYCH RĘKACH

ADMINISTROWANIE

 • Kompetentni administratorzy
 • Bieżąca obsługa właścicieli lokali
 • Regularne wizyty na terenie nieruchomości
 • Internetowa Strefa Mieszkańca,
 • Głosowanie uchwał on-line
 • Wewnętrzne forum wyłącznie dla właścicieli lokali

OBSŁUGA FINANSOWA

 • Aktualne salda płatności
 • Zaliczki w formie not księgowych, rachunków lub faktur VAT
 • Rozliczanie pożytków
 • Deklaracje PIT i CIT
 • Rozliczenia mediów

UTRZYMANIE TECHNICZNE NIERUCHOMOŚCI

 • Pogotowie techniczne 24/7
 • Dbałość o konserwację i terminowe przeglądy
 • Prowadzenie książki obiektu
 • Aktywna realizacja zaleceń z przeglądów

KONSULTACJE PRAWNE

 • Stała współpraca z Radcą Prawnym
 • Koordynacja działań przedsądowych i sądowych
 • Windykacja należności
 • organizacja I OBSŁUGA ZEBRAŃ

 • Przygotowanie sprawozdań i projektów uchwał
 • Prowadzenie i protokołowanie zebrań Członków Wspólnoty

 • OPTYMALIZACJA KOSZTÓW Eksploatacji

 • Obniżenie kosztów zużycia mediów części wspólnych
 • Konkurs ofert na usługi firm zewnętrznych
 • KONSULTACJE REMONTOWE I BUDOWLANE

 • Weryfikacja dokumentacji budowlanej, wykonawczej i powykonawczej
 • Koordynacja wykonania ekspertyz budowlanych i współpracy z inżynierami budowlanymi

 • NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMÓW

 • Opieka nad bezpiecznym i zadbanym otoczeniem części wspólnych
 • Dbałość o odpowiedni standard utrzymania terenu zewnętrznego i małej architektury
 • DBAŁOŚĆ O TERMINOWE WPŁATY

 • Monitorowanie bieżącej płynności finansowej Wspólnoty
 • Upomnienia i wezwania do zapłaty w przypadku zaległości w płatnościach