O FIRMIE

 

LICENCJONOWANI ZARZĄDCY POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Od 1 stycznia 2014 roku istotnie zmieniły się przepisy w zakresie świadczenia usług zarządzania i pośrednictwa.

Dotychczasowe wymogi zostały zniesione, co oznacza, że usługi zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami może wykonywać każdy.

Jak zatem sprawdzić kompetencje osoby, której zlecamy usługę?

Polska Federacja Rynku Nieruchomości wprowadziła system potwierdzania kwalifikacji zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, w ramach którego uruchomiła Centralny Rejestr Zarządców i Pośredników Nieruchomości PFRN.

Sprawdź Centralny Rejestr PFRN


IREM
Institute of Real Estate Management

Institute of Real Estate Management (IREM) powstał w 1934r. i jest jedną z najważniejszych organizacji zawodowych i instytutem naukowym w dziedzinie zarządzania nieruchomościami w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Od lat IREM jest znany również w Europie.

IREM podkreśla, że zarządcy istnieją po to, aby służyć swym klientom, czyli właścicielom nieruchomości. Członkowie Instytutu stanowią elitę w środowisku zarządców jako profesjonaliści działający zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

https://www.irem.org

Wyróżnienie Kapituły Złotej Odznaki

W ramach wyróżnień Kapituły Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, uznano zasługi Joanny Maciejak jako profesjonalisty na rynku nieruchomości. Wyróżnienia zostały przyznane na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2018 w Warszawie.

"Dziękuję za wyróżnienie, dla mnie profesjonalizm to kwestia staranności w codziennych działaniach na rzecz klientów, choć przyznaję, że to również ogromna satysfakcja, że działania te zostały dostrzeżone i docenione przez środowisko zawodowe.

Jednocześnie dziękuję moim współpracownikom, wyróżnienie to wynik pracy całego naszego zespołu."

Joanna Maciejak, Prezes Zarządu

PRZYNALEŻNOŚĆ DO PFRN

Jesteśmy Członkiem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w ramach SPPON.

Celem działania Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości jest zapewnienie prawidłowego rozwoju polskiego rynku nieruchomości poprzez dostarczanie usług na najwyższym poziome, stworzenie systemów informacyjnych dla potrzeb społeczeństwa i rządu oraz jednoczenie wszystkich profesjonalistów rynku nieruchomości.

SPPON jest jednym z 23 krajowych Stowarzyszeń regionalnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie. Do głównych celów Stowarzyszenia należy współpraca przy obsłudze klientów, kontrola przestrzegania standardów i zasad etyki zawodowej, integracja środowiska, a także stałe podnoszenie ich kwalifikacji.

https://pfrn.pl


WYKŁADAMY NA PROFESJONALNYCH KURSACH DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

Kursy przeznaczone są dla wszystkich osób, które chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej.

Kursy są realizowane w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego zarządcy nieruchomości zatwierdzony przez CEPI (Europejską Radę Nieruchomości).

https://www.sppon.pl/kursy-zawodowe

REKOMENDACJE


POLECANY ZARZĄDCA

"Z pełną odpowiedzialnością rekomenduję PLATIDA MANAGEMENT GROUP - licencja 28003 Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Od roku nasza Wspólnota korzysta z rzetelnych usług, fachowej porady i wysokiego profesjonalizmu pracowników w/w firmy. To, co przez lata było niemożliwe do zrealizowania dla innych administratorów, zostało zrealizowane i naprawione w niespełna rok.

Na przykład:• znacząco zmniejszono zadłużenie Wspólnoty,• uporządkowano problem postoju samochodów na parkingu wewnętrznym• usunięto zbędne i niebezpieczne elementy placu zabaw,• zaplanowane prace realizowane są w terminie,• dokumentacja prowadzona jest fachowo. A nade wszystko pracownicy administracji są nie tylko kompetentni, ale również mili, sympatyczni i życzliwi. Polecam PLATIDĘ innym Wspólnotom. Będziecie zadowoleni."


MOŻE BYĆ ZDECYDOWANIE LEPIEJ

 "Szczerze polecamy PLATIDĘ jako profesjonalną firmę zarządzającą nieruchomościami.

Obawialiśmy się zmiany zarządcy, choć mieliśmy świadomość, że wiele obszarów zarządzania naszą Wspólnotą można było poprawić. Mimo to baliśmy się wpaść z deszczu pod przysłowiową rynnę.

Po rekomendacji od współpracującego z firmą Zarządu innej Wspólnoty zdecydowaliśmy się na zmianę.

Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, jak wiele można wyprostować w stosunkowo krótkim czasie. Okazało się, że może być lepiej. Zdecydowanie lepiej."PEŁNA REKOMENDACJA

"Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w pełni rekomenduje PLATIDA MANAGEMENT GROUP w zakresie administrowania nieruchomością wspólną.

W ramach współpracy PLATIDA wykazała się szczególną skutecznością w następujących zagadnieniach:

• należyte zapewnienie utrzymania technicznego nieruchomości,
• wykonanie niezbędnych napraw systemu wentylacji, systemu sygnalizacji przeciwpożarowej,
• koordynacja sporządzenia ekspertyzy technicznej wad nieruchomości m. in. odprowadzenia wód opadowych z dachu i terenu zewnętrznego,
• uzyskanie montażu systemu hydroforowego przez dewelopera,
• dbałość o teren zewnętrzny,
• uporządkowanie finansów Wspólnoty po zaniedbaniach poprzedniego administratora i egzekucja zaległości w płatnościach,
• zapewnienie właściwej ochrony ubezpieczeniowej Wspólnoty poprzez współpracę z kompetentnym brokerem."